Thông tin việc làm ngoài nước

Thông báo kế hoạch tuyển chọn TTS nam đi thực tập tại Nhật Bản theo chương trình IM JAPAN (Đợt 2/2024): Ngành Sản xuất chế tạo và Xây Dựng